ALU proizvodi bez prekinutog termičkog mosta

45 MILL

Tehničke karakteristike Dubina okvira: 45 mm Dubina krila: 53 mm Mjera preklopa: 8 mm Dubina ispune: 3-33 mm Okovi za eurožlijeb

AD 60

Tehničke karakteristike Za pregrade:100 do 230mm Drveno i aluminijsko krilo

Z 50

Tehničke karakteristike Dubina okvira: 50 mm Dubina krila: 58 mm Mjera preklopa: 8 mm Dubina ispune: 3-28 mm Žlijeb za okov: euro žlijeb

HARMO 32 / KLIZNO

Tehničke karakteristike Dubina okvira: 92 mm za tri staze i 50mm za dvije staze Dubina krila: 32 mm Dubina ispune: 6-23 mm